Your email:farouk.bousaada@add3000.pp.ua have: 1 message Automatic search for emails

From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4ynr5kbmya@facebookmail.com
Kim, vui lòng thực hiện hành động để giữ những ảnh bạn đã đồng bộ
2016-06-24 23:06:54
To: farouk.bousaada@add3000.pp.ua
From: notification+kr4ynr5kbmya@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Kim, vui lòng thực hiện hành động để giữ những ảnh bạn đã đồng bộ


Received: 2016-06-24 23:06:54 (2 sec.) Created: 2016-06-24 23:06:52 (?)
 
  Xin chào Kim, Chúng tôi muốn gửi cho bạn một lời nhắc khác về ảnh bạn đã đồng bộ với một thư mục dự phòng riêng tư trên Facebook. Sau 7 Tháng 7, chúng tôi sẽ không còn hỗ trợ lưu trữ những ảnh đã đồng bộ này. (Lưu ý: điều này chỉ ảnh hưởng đến ảnh đã đồng bộ—chứ không ảnh hưởng đến ảnh bạn đã chia sẻ hoặc đăng lên Facebook.) Nếu bạn muốn giữ ảnh đã đồng bộ, vui lòng tải xuống máy tính trước 7 Tháng 7 hoặc xem ảnh trong ứng dụng Moments của Facebook. Điều đang diễn ra Đầu năm nay, chúng tôi đã kết thúc đồng bộ ảnh trên Facebook và vào 7 Tháng 7 chúng tôi sẽ xóa ảnh được sao lưu bằng dịch vụ tùy chọn này. Ảnh đã đồng bộ là ảnh bạn sao lưu vào một thư mục riêng tư trên Facebook —không phải ảnh bạn đã chia sẻ hoặc đăng. Bạn có thể đã nhìn thấy các ảnh đó trong phần riêng trên trang cá nhân, bên cạnh các ảnh và album khác. Cách bạn có thể giữ lại ảnh đã đồng bộ Chúng tôi muốn đảm bảo bạn không bị mất ảnh mà mình quan tâm. Nếu bạn muốn giữ những ảnh dự phòng này, vui lòng tải xuống máy tính trước 7 Tháng 7. Nếu bạn không có máy tính hoặc muốn sử dụng giải pháp di động, chúng tôi cũng có thể lưu ảnh đã đồng bộ của bạn trong Moments , một ứng dụng giúp sắp xếp ảnh và chia sẻ riêng tư với bạn bè. Vui lòng đăng nhập vào Moments trước 7 Tháng 7 để cho phép chúng tôi lưu ảnh trong ứng dụng đó. Moments là ứng dụng miễn phí trên iOS và Android. Tìm hiểu thêm Cảm ơn, Đội ngũ Ảnh trên Facebook  
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Xin chào Kim,
Chúng tôi muốn gửi cho bạn một lời nhắc khác về ảnh bạn đã đồng bộ với một thư mục dự phòng riêng tư trên Facebook. Sau 7 Tháng 7, chúng tôi sẽ không còn hỗ trợ lưu trữ những ảnh đã đồng bộ này. (Lưu ý: điều này chỉ ảnh hưởng đến ảnh đã đồng bộ—chứ không ảnh hưởng đến ảnh bạn đã chia sẻ hoặc đăng lên Facebook.) Nếu bạn muốn giữ ảnh đã đồng bộ, vui lòng tải xuống máy tính trước 7 Tháng 7 hoặc xem ảnh trong ứng dụng Moments của Facebook.
Điều đang diễn ra
Đầu năm nay, chúng tôi đã kết thúc đồng bộ ảnh trên Facebook và vào 7 Tháng 7 chúng tôi sẽ xóa ảnh được sao lưu bằng dịch vụ tùy chọn này. Ảnh đã đồng bộ là ảnh bạn sao lưu vào một thư mục riêng tư trên Facebook —không phải ảnh bạn đã chia sẻ hoặc đăng. Bạn có thể đã nhìn thấy các ảnh đó trong phần riêng trên trang cá nhân, bên cạnh các ảnh và album khác.
Cách bạn có thể giữ lại ảnh đã đồng bộ
Chúng tôi muốn đảm bảo bạn không bị mất ảnh mà mình quan tâm. Nếu bạn muốn giữ những ảnh dự phòng này, vui lòng tải xuống máy tính trước 7 Tháng 7.
Nếu bạn không có máy tính hoặc muốn sử dụng giải pháp di động, chúng tôi cũng có thể lưu ảnh đã đồng bộ của bạn trong Moments, một ứng dụng giúp sắp xếp ảnh và chia sẻ riêng tư với bạn bè. Vui lòng đăng nhập vào Moments trước 7 Tháng 7 để cho phép chúng tôi lưu ảnh trong ứng dụng đó. Moments là ứng dụng miễn phí trên iOSAndroid.
Tìm hiểu thêm
Cảm ơn,
Đội ngũ Ảnh trên Facebook
 
   
   
 
Tải Moments
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới farouk.bousaada@add3000.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025
   
 

Needs more domains names? Add your own domains using temp mail

What is "email-fake.com" - service?

Unlimited mailboxes

You can use as many email accounts as you need.

Privacy

Letters have come to the mailbox publicly available. And at any time you can remove any messages.

Messages keep unlimited time

Messages are stored on the server until someone deletes them.

No need passwords

You do not need to register new mailboxes. Mailbox is created automatically when on it comes a letter.

Do not need to remember address

When you want to get a letter just invent your own address and check it on our website (the list of available domain names can be seen from above).

Name Generator

You can quickly think up the name with name generator - namefake.com

Hide from the sender

Sender don't know your real ip address and your location.

Support multi-language messages

Fake email service display messages of any language.

Spam block

Tired of spam in your main inbox? Then use our mail to protect yourself from Spam.

Speed and automation

You do not need to wait too much time to get a letter, a letter will appear on your screen at once.