Your email:londa@add3000.pp.ua have: 42 messages Automatic search for emails

From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdp113u5h1i@facebookmail.com
Bạn có biết Pé Heo, Khổng Kim LiÊn và 7 người khác?
2017-04-24 17:39:08
notification+kjdp113u5h1i@facebookmail.com
Nguyễn Hoàng đã thay đổi quyền riêng tư của nhóm Cộng Đồng SEO TP.HCM từ Kín thành Công khai.
2017-04-24 07:03:31
notification+kjdp113u5h1i@facebookmail.com
Lyn'ss, bạn có 12 thông báo mới, 49 tin nhắn, 17 lời mời kết bạn, 1 lần chọc, 99 lời mời tham gia nh...
2017-04-22 17:39:55
notification+kjdp113u5h1i@facebookmail.com
Hôm nay là sinh nhật của Thương Cin.
2017-04-20 23:20:18
notification+kjdp113u5h1i@facebookmail.com
Hôm nay là sinh nhật của Thương Cin.
2017-04-20 21:01:29
notification+kjdp113u5h1i@facebookmail.com
Thảo Thấy Thương đã bình luận về trạng thái của cô ấy
2017-04-20 18:05:52
notification+kjdp113u5h1i@facebookmail.com
Hôm nay là sinh nhật của Lý Châu Nqân, NquyỄn ThỊ KiM QuyÊn và Hồng Hana
2017-04-19 00:44:47
notification+kjdp113u5h1i@facebookmail.com
Lê Tâm đã thêm một ảnh mới
2017-04-18 17:49:52
notification+kjdp113u5h1i@facebookmail.com
Hôm nay là sinh nhật của Heo Cutế và Ngân Ngố
2017-04-18 01:27:21
notification+kjdp113u5h1i@facebookmail.com
Hôm nay là sinh nhật của Phương Quyên và Tuyết's Băng's
2017-04-17 00:10:20
notification+kjdp113u5h1i@facebookmail.com
Lyn'ss, bạn có nhiều bạn trên Facebook hơn bạn nghĩ
2017-04-16 17:29:12
notification+kjdp113u5h1i@facebookmail.com
Hôm nay là sinh nhật của Huỳnh Duyên.
2017-04-16 01:05:44
notification+kjdp113u5h1i@facebookmail.com
Hôm nay là sinh nhật của Ckag Canh Híp và Hân Hí Hỏm
2017-04-15 00:34:56
notification+kjdp113u5h1i@facebookmail.com
Lyn'ss, bạn có 14 thông báo mới, 17 lời mời kết bạn, 99 lời mời tham gia nhóm, 1 lần chọc, 3 thẻ ảnh...
2017-04-14 18:14:56
notification+kjdp113u5h1i@facebookmail.com
Hôm nay là sinh nhật của Pé's Mun's và Diễm Phúc
2017-02-20 01:05:37
notification+kjdp113u5h1i@facebookmail.com
[Hội Ế] Đây là 2 mụ chuyên thôi miên và bắt cóc trẻ con...
2016-08-28 10:00:16
notification+kjdp113u5h1i@facebookmail.com
[Hội Ế] Đây là 2 mụ chuyên thôi miên và bắt cóc trẻ con...
2016-08-28 09:52:52
notification+kjdp113u5h1i@facebookmail.com
[Hội Ế] Xin Mọi người lưu ý hết sức cẩn thận ít đi lại và...
2016-06-18 13:22:52
To: londa@add3000.pp.ua
From: notification+kjdp113u5h1i@facebookmail.com (sender info)
Subject:

[Hội Ế] Xin Mọi người lưu ý hết sức cẩn thận ít đi lại và...


Received: 2016-06-18 13:22:52 (3 sec.) Created: 2016-06-18 13:22:49 (?)
  Chưa Đặt Tên đã đăng trong Hội Ế .       Chưa Đặt Tên 18 Tháng 6 lúc 20:22   Xin Mọi người lưu ý hết sức cẩn thận ít đi lại và hạn chế ra đường vào ngày này nha. Ngày Cõi Âm Mở Cửa Báo Nghiệp 󾍁󾍁󾍁 Ngày ( 18/6 tức là ngày 21/7 dương lịch ) ( Giờ ngọ là từ : 11-13h ) Là ngày tam nương không tốt , trăm sự điều kị . Nếu ai có huệ nhãn sẽ nhìn thấy các vong ma ở ngoài đường nhìu vô kể . Đó là sự lý giải cho các hiện tượng tai ương , sự chết chóc hàng loạt gần đây 󾍀 Mọi người tránh cho trẻ nhỏ và ngay cả bản thân mình , tránh đi về khuya sau 11h và đừng nên ra đường trước 6h sáng vì lúc đó là thời gian Âm mạnh nhất . Tránh những nơi hoang vắng và các cây to . Tầm 11h đến 13h ( tức là giờ Ngọ kị nhất ngày hôm đó ) 17h đến 19h , 22h đến 1h sáng hôm sau , 5h sang đến 7h sáng tránh đi lại nhìu . Nếu đi thì nên đi sát vào lề đường . Vì các khung giờ này là giờ quan tuần các Quan vi hành đi chính giữa . Nên ai đi vào giữa đường sẽ bị hất và gây ra tai nạn 🙄 . Đi qua cầu hay đi qua sông nhớ thả tiền lẻ trả lộ phí ... Nói chung là mọi người thật hết sức cẩn thận vào ngày và giờ như mình đã nói ở trên nhé . Có thể có người Tin và kg Tin nhưng cẩn thận cố gắng bảo vệ lấy mình thì Tin hay không không quan trọng đúng không . Tôi thì Tin và tôi lun cầu nguyện cho người thân và gia đình tôi lun bình an ☺️. Có thờ có thiêng có kiêng có lành kg bao giờ là thừa cả . Nam Mô A Di Đà Phật " cầu cho gia đình con đc bình an" 󾍛🏻󾍛🏻󾍛🏻.... Trần Quang Anh   Thích Bình luận Chia sẻ    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Chưa Đặt Tên đã đăng trong Hội Ế.
 
   
Chưa Đặt Tên
18 Tháng 6 lúc 20:22
 
Xin Mọi người lưu ý hết sức cẩn thận ít đi lại và hạn chế ra đường vào ngày này nha.

Ngày Cõi Âm Mở Cửa Báo Nghiệp 󾍁󾍁󾍁
Ngày ( 18/6 tức là ngày 21/7 dương lịch )
( Giờ ngọ là từ : 11-13h )
Là ngày tam nương không tốt , trăm sự điều kị . Nếu ai có huệ nhãn sẽ nhìn thấy các vong ma ở ngoài đường nhìu vô kể . Đó là sự lý giải cho các hiện tượng tai ương , sự chết chóc hàng loạt gần đây 󾍀
Mọi người tránh cho trẻ nhỏ và ngay cả bản thân mình , tránh đi về khuya sau 11h và đừng nên ra đường trước 6h sáng vì lúc đó là thời gian Âm mạnh nhất .
Tránh những nơi hoang vắng và các cây to . Tầm 11h đến 13h ( tức là giờ Ngọ kị nhất ngày hôm đó )
17h đến 19h , 22h đến 1h sáng hôm sau , 5h sang đến 7h sáng tránh đi lại nhìu . Nếu đi thì nên đi sát vào lề đường . Vì các khung giờ này là giờ quan tuần các Quan vi hành đi chính giữa . Nên ai đi vào giữa đường sẽ bị hất và gây ra tai nạn 🙄 .
Đi qua cầu hay đi qua sông nhớ thả tiền lẻ trả lộ phí ...
Nói chung là mọi người thật hết sức cẩn thận vào ngày và giờ như mình đã nói ở trên nhé .
Có thể có người Tin và kg Tin nhưng cẩn thận cố gắng bảo vệ lấy mình thì Tin hay không không quan trọng đúng không . Tôi thì Tin và tôi lun cầu nguyện cho người thân và gia đình tôi lun bình an ☺️.
Có thờ có thiêng có kiêng có lành kg bao giờ là thừa cả .
Nam Mô A Di Đà Phật " cầu cho gia đình con đc bình an" 󾍛🏻󾍛🏻󾍛🏻....
Trần Quang Anh
 
Thích
Bình luận
Chia sẻ
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
   
Chỉnh sửa cài đặt email
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới londa@add3000.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025
   
 
notification+kjdp113u5h1i@facebookmail.com
Bạn có biết Mỹ Nqân, Lynh Minions và 6 người khác?
2016-06-10 17:28:52
notification+kjdp113u5h1i@facebookmail.com
Trâu Bòo Kủa Vợ đã chia sẻ một liên kết trên Dòng thời gian.
2016-05-20 08:27:36
notification+kjdp113u5h1i@facebookmail.com
Lan Anh Chu đã thêm một ảnh mới
2016-05-20 04:01:27

Needs more domains names? Add your own domains using Email Generator

What is "email-fake.com" - service?

Unlimited mailboxes

You can use as many email accounts as you need.

Privacy

Letters have come to the mailbox publicly available. And at any time you can remove any messages.

Messages keep unlimited time

Messages are stored on the server until someone deletes them.

No need passwords

You do not need to register new mailboxes. Mailbox is created automatically when on it comes a letter.

Do not need to remember address

When you want to get a letter just invent your own address and check it on our website (the list of available domain names can be seen from above).

Name Generator

You can quickly think up the name with name generator - namefake.com

Hide from the sender

Sender don't know your real ip address and your location.

Support multi-language messages

Fake email service display messages of any language.

Spam block

Tired of spam in your main inbox? Then use our mail to protect yourself from Spam.

Speed and automation

You do not need to wait too much time to get a letter, a letter will appear on your screen at once.