Your email:souh@add3000.pp.ua have: 1 message Automatic search for emails

From
Subject
Time (UTC)
fbdev@em.facebookmail.com
Vy, hãy hành động ngay - chúng tôi cần phản hồi của bạn
2016-10-25 06:15:37
To: souh@add3000.pp.ua
From: fbdev@em.facebookmail.com (sender info)
Subject:

Vy, hãy hành động ngay - chúng tôi cần phản hồi của bạn


Received: 2016-10-25 06:15:37 (903 sec.) Created: 2016-10-25 06:00:34 (?)

facebook for business

Xin chào Vy!

Vẫn còn thời gian để bạn chia sẻ quan điểm trong Khảo sát doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi.

Hãy giúp chúng tôi hiểu rõ doanh nghiệp của bạn và những thách thức mà bạn đối mặt để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn—và tất cả các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam thành công. Vì thông tin của bạn quan trọng đối với chúng tôi nên chúng tôi đề nghị bạn hoàn thành khảo sát này trước 31/10/2016.

Decipher, một công ty nghiên cứu độc lập, đang giúp Facebook thực hiện khảo sát này. Câu trả lời bạn cung cấp sẽ chỉ được dùng cho mục đích nghiên cứu và sẽ được sử dụng để mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp như doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn từ khảo sát với bất kỳ ai bên ngoài Facebook khi chưa được bạn cho phép. Chính sách sử dụng dữ liệu

Vui lòng phản hồi trước 31/10/2016 để chia sẻ quan điểm.

Cảm ơn bạn!
Nhóm tiếp thị trên Facebook

Thư này đã được gửi đến souh@add3000.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận loại email này, vui lòng hủy đăng ký. Facebook, Inc., Attention: Department 415, PO Box 10005, Palo Alto, CA 94303


Needs more domains names? Add your own domains using temp mail

What is "email-fake.com" - service?

Unlimited mailboxes

You can use as many email accounts as you need.

Privacy

Letters have come to the mailbox publicly available. And at any time you can remove any messages.

Messages keep unlimited time

Messages are stored on the server until someone deletes them.

No need passwords

You do not need to register new mailboxes. Mailbox is created automatically when on it comes a letter.

Do not need to remember address

When you want to get a letter just invent your own address and check it on our website (the list of available domain names can be seen from above).

Name Generator

You can quickly think up the name with name generator - namefake.com

Hide from the sender

Sender don't know your real ip address and your location.

Support multi-language messages

Fake email service display messages of any language.

Spam block

Tired of spam in your main inbox? Then use our mail to protect yourself from Spam.

Speed and automation

You do not need to wait too much time to get a letter, a letter will appear on your screen at once.