From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4zzastf9cc@facebookmail.com
พลกฤต บริบูรณ์ ต้องการขอแท็กรูปถ่ายของคุณบนเฟสบุ๊ค
2015-04-18 18:10:18
To: อยากเข้า กลุ่มลับแอดมานะ ยิ่งโสกุล
From: notification+zj4zzastf9cc@facebookmail.com
Subject:

พลกฤต บริบูรณ์ ต้องการขอแท็กรูปถ่ายของคุณบนเฟสบุ๊ค


Received: 2015-04-18 18:10:18
พลกฤต บริบูรณ์ ได้ขอแท็กรูปภาพของคุณ
facebook
พลกฤต บริบูรณ์ ได้ขอแท็กรูปภาพของคุณ
ดูรูปภาพ
ไปที่การแจ้งเตือน
ข้อความนี้ได้ส่งไปยัง deleted@email-fake.pp.ua แล้ว หากคุณไม่ต้องการรับอีเมลเหล่านี้จาก Facebook ในอนาคต โปรดเลิกสมัครรับข้อมูล
Facebook, Inc., Attention: Department 415, PO Box 10005, Palo Alto, CA 94303