From
Subject
Time (UTC)
update+zrdphfoddgf1@facebookmail.com
John Lendl Amante commented on your status.
2015-05-08 07:31:57
To: Jhanine Ortega
From: update+zrdphfoddgf1@facebookmail.com
Subject:

John Lendl Amante commented on your status.


Received: 2015-05-08 07:31:57
 
John Lendl Amante wrote: "Học hành như cá kho tiêu, kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu. 󾇅 󾮟 󾮞 󾍘 󾭞 ✊ ✌ ☝ 󾬙===========󾬙󾬙===========󾬙 ✌ Bot Like Và Bot Cmt Tại ➡ K-Ghost .Com ⬅ 󾮞 Interactive Bot Và Bot Like Tại ➡ K-Designer .Net ⬅ 󾌵 Admin : Vũ Nguyễn Khánh 󾌵 ♥===========♥♥===========♥ https://www.facebook.com/profile.php 󾮟 󾮞 󾍘 󾭞 ✊ ✌ ☝" - Reply to this email to comment on this status.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
John Lendl Amante commented on your status.
 
   
John Lendl Amante
May 8 at 3:31pm
 
Học hành như cá kho tiêu, kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu. 󾇅 󾮟 󾮞 󾍘 󾭞 ✊ ✌ ☝ 󾬙===========󾬙󾬙===========󾬙 ✌ Bot Like Và Bot Cmt Tại ➡ K-Ghost .Com ⬅ 󾮞 Interactive Bot Và Bot Like Tại ➡ K-Designer .Net ⬅ 󾌵 Admin : Vũ Nguyễn Khánh 󾌵 ♥===========♥♥===========♥ https://www.facebook.com/profile.php 󾮟 󾮞 󾍘 󾭞 ✊ ✌ ☝
 
   Like
   Comment
 
 
   
   
 
See comment
 
   
   
Reply to this email to comment on this status.
 
   
   
 
This message was sent to deleted@email-fake.pp.ua. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future, please unsubscribe.
Facebook, Inc., Attention: Department 415, PO Box 10005, Palo Alto, CA 94303