From
Subject
Time (UTC)
security@facebookmail.com
Số điện thoại di động đã bị xóa khỏi trang cá nhân của bạn
2015-06-11 12:52:24
To: Jey Ar
From: security@facebookmail.com
Subject:

Số điện thoại di động đã bị xóa khỏi trang cá nhân của bạn


Received: 2015-06-11 12:52:24
Chào Jey, Số điện thoại 0909 640 8758 đã bị đã xóa khỏi trang cá nhân của bạn vì lý do sau: số điện thoại di động này đã được một người dùng Facebook khác đăng ký và xác minh. Nếu bạn đã thay đổi số di động của mình hoặc thay đổi nhà cung cấp dịch vụ di động, vui lòng truy cập Facebook để thêm lại số của bạn. Cảm ơn! Nhóm Facebook
 
Chào Jey,
Số điện thoại 0909 640 8758 đã bị đã xóa khỏi trang cá nhân của bạn vì lý do sau: số điện thoại di động này đã được một người dùng Facebook khác đăng ký và xác minh. Nếu bạn đã thay đổi số di động của mình hoặc thay đổi nhà cung cấp dịch vụ di động, vui lòng truy cập Facebook để thêm lại số của bạn.
Cảm ơn!
Nhóm Facebook