From
Subject
Time (UTC)
security@facebookmail.com
ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณบน Facebook
2015-06-08 23:27:42
To: ฟ้าใส มณีสุข
From: security@facebookmail.com
Subject:

ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณบน Facebook


Received: 2015-06-08 23:27:42
สวัสดี ฟ้าใส หมายเลขโทรศัพท์ +1 206-208-0592 ถูกลบออกจากบัญชีผู้ใช้ของคุณ หากคุณไม่ได้ลบหมายเลขนี้ โปรด รักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของคุณ ขอบคุณ ทีมรักษาความปลอดภัยของ Facebook
facebook
สวัสดี ฟ้าใส
หมายเลขโทรศัพท์ +1 206-208-0592 ถูกลบออกจากบัญชีผู้ใช้ของคุณ
หากคุณไม่ได้ลบหมายเลขนี้ โปรดรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของคุณ
ขอบคุณ
ทีมรักษาความปลอดภัยของ Facebook
ข้อความนี้ถูกส่งไปยัง deleted@email-fake.pp.ua ตามคำร้องขอของคุณ
Facebook, Inc., Attention: Department 415, PO Box 10005, Palo Alto, CA 94303