From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Hoang Minh Trang muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-08-30 19:08:04
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Hoang Minh Trang muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-08-30 19:08:04
 
2 người bạn chung - Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM - Hòa Bình, Hòa Bình, Vietnam - 1.970 người bạn - 6 ảnh - 188 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Hoang Minh Trang muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Hoang Minh Trang
Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM · Hòa Bình, Hòa Bình, Vietnam
2 người bạn chung · 1.970 người bạn · 6 ảnh · 188 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025