From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Quynh, bạn có 99 thông báo mới, 58 lời mời tham gia nhóm và 347 tin nhắn
2016-09-16 22:40:02
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Subject:

Quynh, bạn có 99 thông báo mới, 58 lời mời tham gia nhóm và 347 tin nhắn


Received: 2016-09-16 22:40:02
 
  Nhiều điều đã diễn ra trên Facebook kể từ khi bạn đăng nhập lần cuối. Dưới đây là một số thông báo bạn đã bỏ lỡ từ bạn bè của mình.       Quynh Hoang Thuy             347 tin nhắn           10 lời chọc           11 lời mời kết bạn           58 lời mời tham gia nhóm           5 đề xuất kết bạn           99 thông báo mới    
   
 
   Bạn có thông báo mới.
 
   
   
 
Nhiều điều đã diễn ra trên Facebook kể từ khi bạn đăng nhập lần cuối. Dưới đây là một số thông báo bạn đã bỏ lỡ từ bạn bè của mình.
 
   
Quynh Hoang Thuy
 
 
      347 tin nhắn
 
      10 lời chọc
 
      11 lời mời kết bạn
 
      58 lời mời tham gia nhóm
 
      5 đề xuất kết bạn
 
      99 thông báo mới
 
 
   
   
 
Truy cập Facebook
   
Xem thông báo
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025