From
Subject
Time (UTC)
update+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Jeevan Ayush đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ.
2016-09-13 13:09:03
To: Vy Vy
From: update+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Subject:

Jeevan Ayush đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ.


Received: 2016-09-13 13:09:03
 
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Jeevan Ayush đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ.
 
   
Jeevan Ayush
13 Tháng 9 lúc 20:09
 
   
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025