From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Đức Tâm Trí Thành đã gắn thẻ bạn trong một bài viết trên Facebook
2016-08-31 11:18:41
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Đức Tâm Trí Thành đã gắn thẻ bạn trong một bài viết trên Facebook


Received: 2016-08-31 11:18:41
Đức Tâm Trí Thành đã gắn thẻ bạn và 44 người khác trong một bài viết . Trí Thành đã viết: Chắp tay lạy Phật Di Đà Xin cho con biết đâu là quê hương Con về an trụ tựa nương Cho tâm thanh tịnh , tình thương dâng đời . Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Con Nam Mô A Di Đà phật . Xin kính chúc đại gia đình facebook buổi an lạc . Xin thường niệm ... Nam Mô A Di Đà phật . Tìm hiểu thêm về gắn thẻ trên Facebook .
facebook
Đức Tâm Trí Thành đã gắn thẻ bạn và 44 người khác trong một bài viết.
Trí Thành đã viết: Chắp tay lạy Phật Di Đà Xin cho con biết đâu là quê hương Con về an trụ tựa nương Cho tâm thanh tịnh , tình thương dâng đời . Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Con Nam Mô A Di Đà phật . Xin kính chúc đại gia đình facebook buổi an lạc . Xin thường niệm ... Nam Mô A Di Đà phật .
Tìm hiểu thêm về gắn thẻ trên Facebook.
Xem bài viết
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025