From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Toan Do Vuong muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 13:18:17
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Toan Do Vuong muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 13:18:17
 
2 người bạn chung - Nhan va lam noj that tại Tôi yêu Chàng Sơn - Hà Nội - 2.625 người bạn - 88 ảnh - 412 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Toan Do Vuong muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Toan Do Vuong
Nhan va lam noj that tại Tôi yêu Chàng Sơn · Hà Nội
2 người bạn chung · 2.625 người bạn · 88 ảnh · 412 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025