From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdkp57imvu_@facebookmail.com
Bạn có biết Nurjanah, Bee Bee và 6 người khác?
2016-05-22 18:13:41
To: Boy Longhai
From: notification+kjdkp57imvu_@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Bạn có biết Nurjanah, Bee Bee và 6 người khác?


Received: 2016-05-22 18:13:41