From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Arnold Cutiva Pardo đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 23:18:31
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Arnold Cutiva Pardo đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 23:18:31
Thanh Thao, Arnold Cutiva Pardo đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Arnold: Vy Vy 787 bạn chung Thêm bạn bè Xinh GGáii 194 bạn chung Thêm bạn bè Quang Ha 139 bạn chung Thêm bạn bè QH Mùi Thu 157 bạn chung Thêm bạn bè Hiệp Trần 143 bạn chung Thêm bạn bè Hoan Nguyen Xuan 92 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Arnold Cutiva Pardo đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Arnold:
Vy VyVy Vy
787 bạn chung
Thêm bạn bè
Xinh GGáiiXinh GGáii
194 bạn chung
Thêm bạn bè
Quang HaQuang Ha
139 bạn chung
Thêm bạn bè
QH Mùi ThuQH Mùi Thu
157 bạn chung
Thêm bạn bè
Hiệp TrầnHiệp Trần
143 bạn chung
Thêm bạn bè
Hoan Nguyen XuanHoan Nguyen Xuan
92 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025