From
Subject
Time (UTC)
update+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
ढंलसा पवाँर तेना đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ.
2016-08-31 19:51:18
To: Thanh Thao Tran
From: update+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

ढंलसा पवाँर तेना đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ.


Received: 2016-08-31 19:51:18
 
ढंलसा पवाँर तेना đã viết: GN V.k. Meghwal - Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
ढंलसा पवाँर तेना đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ.
 
   
ढंलसा पवाँर तेना
1 Tháng 9 lúc 2:51
 
GN V.k. Meghwal
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025