From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Huy Bui đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-09-17 09:55:04
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Huy Bui đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-09-17 09:55:04
Quynh, Huy Bui đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Huy: Thiên Bảo 14 bạn chung Thêm bạn bè Cẩm Như 57 bạn chung Thêm bạn bè Hương Lê 19 bạn chung Thêm bạn bè Chán Đời 3 bạn chung Thêm bạn bè Ham Huong 4 bạn chung Thêm bạn bè Bui Hong 17 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Quynh, Huy Bui đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Huy:
Thiên BảoThiên Bảo
14 bạn chung
Thêm bạn bè
Cẩm NhưCẩm Như
57 bạn chung
Thêm bạn bè
Hương LêHương Lê
19 bạn chung
Thêm bạn bè
Chán ĐờiChán Đời
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Ham HuongHam Huong
4 bạn chung
Thêm bạn bè
Bui HongBui Hong
17 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025