From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@pages.facebookmail.com
Có người bạn muốn bạn thích một Trang trên Facebook
2016-09-11 06:57:31
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@pages.facebookmail.com (sender info)
Subject:

Có người bạn muốn bạn thích một Trang trên Facebook


Received: 2016-09-11 06:57:31
 
Nguyễn Xuân Huỳnh đã mời bạn thích Vẽ Tranh Đẹp trên Facebook.
   
 
   Lời mời từ bạn bè
 
   
   
 
Xin chào Vy,
Nguyễn Xuân Huỳnh đã mời bạn thích Vẽ Tranh Đẹp
page_profile_pictureVẽ Tranh ĐẹpNhà thiết kếThanh Con và Nguyễn Xuân Huỳnh thích trang này.
 
 
Thích
 
 
 
Xem tất cả lời mời
 
Cảm ơn,
Vẽ Tranh Đẹp
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025