From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdkp57imvu_@facebookmail.com
翁偉銘 đã thay đổi kiểu nhóm "勁戰新品二手最大買賣社團" thành "Mua, bán, kinh doanh".
2016-04-10 14:29:46
To: Boy Longhai
From: notification+kjdkp57imvu_@facebookmail.com (sender info)
Subject:

翁偉銘 đã thay đổi kiểu nhóm "勁戰新品二手最大買賣社團" thành "Mua, bán, kinh doanh".


Received: 2016-04-10 14:29:46
 
  翁偉銘 đã thay đổi kiểu nhóm "勁戰新品二手最大買賣社團" thành "Mua, bán, kinh doanh". Truy cập nhóm Không quan tâm? Rời nhóm bất kỳ lúc nào.  
   
 
   Facebook
 
   
   
 
翁偉銘 đã thay đổi kiểu nhóm "勁戰新品二手最大買賣社團" thành "Mua, bán, kinh doanh".
Truy cập nhóm
Không quan tâm?
Rời nhóm bất kỳ lúc nào.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025