From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Vỹ Chí muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 14:17:15
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Vỹ Chí muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 14:17:15
 
3 người bạn chung - Làm việc tại Hà Nội Phố - Đại học Xây dựng - Hà Nội - 1.101 người bạn - 423 ảnh - 407 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Vỹ Chí muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Vỹ Chí
Làm việc tại Hà Nội Phố · Đại học Xây dựng · Hà Nội
3 người bạn chung · 1.101 người bạn · 423 ảnh · 407 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025