From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Long Phi đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 07:33:30
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Long Phi đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 07:33:30
Thanh Thao, Long Phi đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Long: Vy Vy 23 bạn chung Thêm bạn bè Kim Thoa 3 bạn chung Thêm bạn bè Hoa Đỗ Quyên 3 bạn chung Thêm bạn bè Kimkim Mai Kim Ngân 2 bạn chung Thêm bạn bè Dương Sen 2 bạn chung Thêm bạn bè Kiều Linh 2 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Long Phi đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Long:
Vy VyVy Vy
23 bạn chung
Thêm bạn bè
Kim ThoaKim Thoa
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Hoa Đỗ QuyênHoa Đỗ Quyên
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Kimkim Mai Kim NgânKimkim Mai Kim Ngân
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Dương SenDương Sen
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Kiều LinhKiều Linh
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025