From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Baobi Thànhhưng đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 08:48:09
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Baobi Thànhhưng đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 08:48:09
Thanh Thao, Baobi Thànhhưng đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Baobi: Vy Vy 84 bạn chung Thêm bạn bè Lê Quang Đại 5 bạn chung Thêm bạn bè Hongnhung Nguyen 22 bạn chung Thêm bạn bè QH Mùi Thu 20 bạn chung Thêm bạn bè Hoai Dao 4 bạn chung Thêm bạn bè Trang Minh 18 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Baobi Thànhhưng đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Baobi:
Vy VyVy Vy
84 bạn chung
Thêm bạn bè
Lê Quang ĐạiLê Quang Đại
5 bạn chung
Thêm bạn bè
Hongnhung NguyenHongnhung Nguyen
22 bạn chung
Thêm bạn bè
QH Mùi ThuQH Mùi Thu
20 bạn chung
Thêm bạn bè
Hoai DaoHoai Dao
4 bạn chung
Thêm bạn bè
Trang MinhTrang Minh
18 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025