From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4n5xa4armr@facebookmail.com
Hôm nay là sinh nhật của Thành Luân, Đa Tình Phong và Tai Phong
2016-09-24 01:26:17
To: Vy Vy
From: notification+kr4n5xa4armr@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Hôm nay là sinh nhật của Thành Luân, Đa Tình Phong và Tai Phong


Received: 2016-09-24 01:26:17
 
  Giúp Thành Luân, Đa Tình Phong và Tai Phong tổ chức sinh nhật của họ   24 Tháng 9   Thành Luân   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Đa Tình Phong   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Tai Phong   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Giúp Thành Luân, Đa Tình Phong và Tai Phong tổ chức sinh nhật của họ
 
24 Tháng 9
 
Thành Luân
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Đa Tình Phong
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Tai Phong
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
 
   
   
 
Truy cập Facebook
   
Lập kế hoạch một sự kiện
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025