From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdppum77h5d@facebookmail.com
[Cần Thơ Club CDHT] Có người quen ! Kakaka a Galardo Tran a Thanh...
2016-08-18 05:16:38
To: Cần Thơ Club CDHT
From: notification+kjdppum77h5d@facebookmail.com (sender info)
Subject:

[Cần Thơ Club CDHT] Có người quen ! Kakaka a Galardo Tran a Thanh...


Received: 2016-08-18 05:16:38
  Quang Dang , Nguyễn Trí và 3 người khác đã đăng trong Cần Thơ Club CDHT .       Quang Dang 18 Tháng 8 lúc 12:16   Có người quen ! Kakaka a Galardo Tran a Thanh Hưng !!! Beng beng Có người quen ! Kakaka a Galardo Tran a Thanh Hưng !!! Beng beng   Thích Bình luận    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Quang Dang, Nguyễn Trí và 3 người khác đã đăng trong Cần Thơ Club CDHT.
 
   
Quang Dang
18 Tháng 8 lúc 12:16
 
Có người quen ! Kakaka a Galardo Tran a Thanh Hưng !!! Beng beng
Có người quen ! Kakaka a Galardo Tran a Thanh Hưng !!! Beng beng
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
   
Chỉnh sửa cài đặt email
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025