From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Minh Kieu đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 07:34:16
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Minh Kieu đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 07:34:16
Thanh Thao, Minh Kieu đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Minh: Vy Vy 24 bạn chung Thêm bạn bè Hồng Nguyễn 4 bạn chung Thêm bạn bè Hoàng Thị Vui 2 bạn chung Thêm bạn bè Trịnh Quỳnh 2 bạn chung Thêm bạn bè Van Quynh 2 bạn chung Thêm bạn bè Lan Hương 2 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Minh Kieu đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Minh:
Vy VyVy Vy
24 bạn chung
Thêm bạn bè
Hồng NguyễnHồng Nguyễn
4 bạn chung
Thêm bạn bè
Hoàng Thị VuiHoàng Thị Vui
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Trịnh QuỳnhTrịnh Quỳnh
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Van QuynhVan Quynh
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Lan HươngLan Hương
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025