From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Lê Văn Khang đã nhắc đến bạn trên Facebook
2016-09-04 05:19:48
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Lê Văn Khang đã nhắc đến bạn trên Facebook


Received: 2016-09-04 05:19:48
 
  Lê Văn Khang đã nhắc đến bạn trong một bình luận .       Lê Văn Khang 4 Tháng 9 lúc 12:19   Vy Tồ Lùn's Khó's Ưa's Tho Surii'x Nguyễn Tú Trinh Vy Vy Đoàn Mạnh Hùng Bo Tửqq Kiều My Nhóc Của Cử Giải Nguyễn Phương Phạm Duy Trương Cúc Hoàng Ngọc Ánh Vy Ccún Kim Xuyến Văn Hương Giang Khmer Love Khmer Screwed Modz Jer Nie Nie Ly's Sói's Lý Hải Nguyên Phạm Yếnn Nhii Bích Trâm Trân Ngọc Suri Su Ri Na Tuyết :P  
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Lê Văn Khang đã nhắc đến bạn trong một bình luận.
 
   
Lê Văn Khang
4 Tháng 9 lúc 12:19
 
Vy Tồ Lùn's Khó's Ưa's Tho Surii'x Nguyễn Tú Trinh Vy Vy Đoàn Mạnh Hùng Bo Tửqq Kiều My Nhóc Của Cử Giải Nguyễn Phương Phạm Duy Trương Cúc Hoàng Ngọc Ánh Vy Ccún Kim Xuyến Văn Hương Giang Khmer Love Khmer Screwed Modz Jer Nie Nie Ly's Sói's Lý Hải Nguyên Phạm Yếnn Nhii Bích Trâm Trân Ngọc Suri Su Ri Na Tuyết :P
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025