From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4n5xa4armr@facebookmail.com
Qua Khu Khong Vui muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-10-06 05:52:53
To: Vy Vy
From: notification+kr4n5xa4armr@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Qua Khu Khong Vui muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-10-06 05:52:53
 
1 bạn chung - 1.364 người bạn - 29 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Qua Khu Khong Vui muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Qua Khu Khong Vui
1 bạn chung · 1.364 người bạn · 29 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025