From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Mohbiber Cibgi muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 07:05:19
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Subject:

Mohbiber Cibgi muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 07:05:19
 
1 bạn chung - 991 người bạn - 1 ảnh - 257 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Mohbiber Cibgi muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Mohbiber Cibgi
1 bạn chung · 991 người bạn · 1 ảnh · 257 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025