From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Duong Tam muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 06:20:36
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Duong Tam muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 06:20:36
 
1 bạn chung - Nhân viên tại Cosmos Industrial Company, Ltd. - CIC - THPT Phù Ninh - 873 người bạn - 8 ảnh - 147 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Duong Tam muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Duong Tam
Nhân viên tại Cosmos Industrial Company, Ltd. - CIC · THPT Phù Ninh
1 bạn chung · 873 người bạn · 8 ảnh · 147 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025