From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Liên'ss Quan'ss Không'ss đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 08:49:34
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Liên'ss Quan'ss Không'ss đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 08:49:34
Thanh Thao, Liên'ss Quan'ss Không'ss đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Liên'ss Quan'ss: Vy Vy 86 bạn chung Thêm bạn bè Xinh GGáii 29 bạn chung Thêm bạn bè Phươc Lê Văn 21 bạn chung Thêm bạn bè Ngọc Minh 21 bạn chung Thêm bạn bè Nguyen Xuan Dat 15 bạn chung Thêm bạn bè Uy Bùi 14 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Liên'ss Quan'ss Không'ss đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Liên'ss Quan'ss:
Vy VyVy Vy
86 bạn chung
Thêm bạn bè
Xinh GGáiiXinh GGáii
29 bạn chung
Thêm bạn bè
Phươc Lê VănPhươc Lê Văn
21 bạn chung
Thêm bạn bè
Ngọc MinhNgọc Minh
21 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyen Xuan DatNguyen Xuan Dat
15 bạn chung
Thêm bạn bè
Uy BùiUy Bùi
14 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025