From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Dien Nguyen muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 06:09:15
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Dien Nguyen muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 06:09:15
 
1 bạn chung - Làm việc tại Củ Chi, tp. HCM - Đại Học Bôn Ba - Củ Chi, Hồ Chí Minh, Vietnam - 160 người bạn - 4 ảnh - 49 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Dien Nguyen muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Dien Nguyen
Làm việc tại Củ Chi, tp. HCM · Đại Học Bôn Ba · Củ Chi, Hồ Chí Minh, Vietnam
1 bạn chung · 160 người bạn · 4 ảnh · 49 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025