From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Khoi Khoi đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 21:41:53
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Khoi Khoi đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 21:41:53
Thanh Thao, Khoi Khoi đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Khoi: Vy Vy 756 bạn chung Thêm bạn bè Duyên Nguyễn 3 bạn chung Thêm bạn bè Phạm Mận 1 bạn chung Thêm bạn bè Thanh Lee 1 bạn chung Thêm bạn bè Langpo Tu 1 bạn chung Thêm bạn bè Be Heo 1 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Khoi Khoi đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Khoi:
Vy VyVy Vy
756 bạn chung
Thêm bạn bè
Duyên NguyễnDuyên Nguyễn
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Phạm MậnPhạm Mận
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Thanh LeeThanh Lee
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Langpo TuLangpo Tu
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Be HeoBe Heo
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025