From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@pages.facebookmail.com
Có người bạn muốn bạn thích một Trang trên Facebook
2016-08-11 02:27:22
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@pages.facebookmail.com (sender info)
Subject:

Có người bạn muốn bạn thích một Trang trên Facebook


Received: 2016-08-11 02:27:22
 
Nguyễn Vũ Tâm đã mời bạn thích Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Cân Bằng - Balance trên Facebook.
   
 
   Lời mời từ bạn bè
 
   
   
 
Xin chào Quynh,
Nguyễn Vũ Tâm đã mời bạn thích Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Cân Bằng - Balance
page_profile_pictureCông ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Cân Bằng - BalanceCông tyNguyễn Vũ Tâm thích trang này.
 
 
Thích
 
 
 
Xem tất cả lời mời
 
Cảm ơn,
Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Cân Bằng - Balance
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025