From
Subject
Time (UTC)
update+kjdkp57imvu_@facebookmail.com
E-Tø Zèé Žiň đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ.
2016-03-14 22:56:37
To: Boy Longhai
From: update+kjdkp57imvu_@facebookmail.com (sender info)
Subject:

E-Tø Zèé Žiň đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ.


Received: 2016-03-14 22:56:37
 
E-Tø Zèé Žiň đã viết: Thz Sreypov Heng - Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
E-Tø Zèé Žiň đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ.
 
   
E-Tø Zèé Žiň
15 Tháng 3 lúc 5:56
 
Thz Sreypov Heng
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025