From
Subject
Time (UTC)
security@facebookmail.com
Bạn đã bị xóa tư cách quản trị viên trên Than Hinhm obile
2016-09-22 07:07:59
To: Khôn Khôn
From: security@facebookmail.com
Subject:

Bạn đã bị xóa tư cách quản trị viên trên Than Hinhm obile


Received: 2016-09-22 07:07:59
 
  Xin chào Khôn, Bạn đã bị xóa tư cách quản trị viên trên Than Hinhm obile vào 22 Tháng 9 2016 lúc 14:07 (UTC+07). Bạn không còn đóng vai trò gì trên Trang này. Hệ điều hành: Windows Trình duyệt: Chrome Địa chỉ IP: 117.3.177.13 Vị trí ước lượng: Thanh Pho Ho Chi Minh, HO CHI MINH CITY, VN Nếu bạn đã làm điều này, bạn có thể bỏ qua email này một cách an toàn. Nếu bạn đã không làm điều này, vui lòng bảo mật tài khoản của bạn . Trân trọng cảm ơn! Đội ngũ bảo mật của Facebook    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Xin chào Khôn,
Bạn đã bị xóa tư cách quản trị viên trên Than Hinhm obile vào 22 Tháng 9 2016 lúc 14:07 (UTC+07). Bạn không còn đóng vai trò gì trên Trang này.
Hệ điều hành: Windows
Trình duyệt: Chrome
Địa chỉ IP: 117.3.177.13
Vị trí ước lượng: Thanh Pho Ho Chi Minh, HO CHI MINH CITY, VN
Nếu bạn đã làm điều này, bạn có thể bỏ qua email này một cách an toàn.
Nếu bạn đã không làm điều này, vui lòng bảo mật tài khoản của bạn.
Trân trọng cảm ơn!
Đội ngũ bảo mật của Facebook
 
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025