From
Subject
Time (UTC)
update+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Hoa Ngoc đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ.
2016-08-31 11:56:50
To: Thanh Thao Tran
From: update+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Hoa Ngoc đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ.


Received: 2016-08-31 11:56:50
 
Hoa Ngoc đã viết: Nam mo a Di da - Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Hoa Ngoc đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ.
 
   
Hoa Ngoc
31 Tháng 8 lúc 18:56
 
Nam mo a Di da
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025