From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Người hâm mộ của Katoni store muốn biết tin tức từ bạn
2016-08-03 06:48:31
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Người hâm mộ của Katoni store muốn biết tin tức từ bạn


Received: 2016-08-03 06:48:31
 
  Xin chào Quynh, Bạn đã không truy cập Katoni store một thời gian và đây là một số điều đơn giản bạn có thể làm để thu hút sự quan tâm với Trang: Đăng cập nhật hoặc ảnh mới. Đảm bảo tất cả các phần của Trang đều hoàn tất, bao gồm ảnh đại diện, ảnh bìa và phần giới thiệu. Xem mẹo đăng lên Trang của chúng tôi để tăng mức tương tác trên Trang.   Tạo bài viết   Cảm ơn, Đội ngũ Facebook  
   
 
   Tạo đối tượng
 
   
   
 
Xin chào Quynh,
Bạn đã không truy cập Katoni store một thời gian và đây là một số điều đơn giản bạn có thể làm để thu hút sự quan tâm với Trang:
Đăng cập nhật hoặc ảnh mới.
Đảm bảo tất cả các phần của Trang đều hoàn tất, bao gồm ảnh đại diện, ảnh bìa và phần giới thiệu.
Xem mẹo đăng lên Trang của chúng tôi để tăng mức tương tác trên Trang.
 
Tạo bài viết
 
Cảm ơn,
Đội ngũ Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025