From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Hoaq Duy đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-31 08:35:18
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Hoaq Duy đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-31 08:35:18
Thanh Thao, Hoaq Duy đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Duy: Thúy Trinh Nguyễn 202 bạn chung Thêm bạn bè Khắc Quốc Hải 87 bạn chung Thêm bạn bè Phu Lo 186 bạn chung Thêm bạn bè Minh Sang Pham 114 bạn chung Thêm bạn bè Thiên Bình 123 bạn chung Thêm bạn bè Dũng Gà Thái Lang 108 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Hoaq Duy đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Duy:
Thúy Trinh NguyễnThúy Trinh Nguyễn
202 bạn chung
Thêm bạn bè
Khắc Quốc HảiKhắc Quốc Hải
87 bạn chung
Thêm bạn bè
Phu LoPhu Lo
186 bạn chung
Thêm bạn bè
Minh Sang PhamMinh Sang Pham
114 bạn chung
Thêm bạn bè
Thiên BìnhThiên Bình
123 bạn chung
Thêm bạn bè
Dũng Gà Thái LangDũng Gà Thái Lang
108 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025