From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Vũ Phong đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 08:43:01
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Vũ Phong đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 08:43:01
Thanh Thao, Vũ Phong đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Vũ: Vy Vy 82 bạn chung Thêm bạn bè Xinh GGáii 27 bạn chung Thêm bạn bè Ngọc Minh 20 bạn chung Thêm bạn bè Hồng Đào Châu 13 bạn chung Thêm bạn bè Phương Ngọc 20 bạn chung Thêm bạn bè Uônghay Khôngmệt 16 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Vũ Phong đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Vũ:
Vy VyVy Vy
82 bạn chung
Thêm bạn bè
Xinh GGáiiXinh GGáii
27 bạn chung
Thêm bạn bè
Ngọc MinhNgọc Minh
20 bạn chung
Thêm bạn bè
Hồng Đào ChâuHồng Đào Châu
13 bạn chung
Thêm bạn bè
Phương NgọcPhương Ngọc
20 bạn chung
Thêm bạn bè
Uônghay KhôngmệtUônghay Khôngmệt
16 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025