From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Tí Męo muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-02 04:47:05
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Subject:

Tí Męo muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-02 04:47:05
 
49 người bạn chung - 2.122 người bạn - 6 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Tí Męo muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Tí Męo
49 người bạn chung · 2.122 người bạn · 6 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025