From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com
Re: [Akhiya ch vasda tu ਸਜਨਾ:-) :-)] Enter kaur wellcome me all I am new
2016-08-15 16:04:24
To:
From: notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Re: [Akhiya ch vasda tu ਸਜਨਾ:-) :-)] Enter kaur wellcome me all I am new


Received: 2016-08-15 16:04:24
Nʌshəɽɪ Jʌtt Fəat-Lʌʌdəŋ commented on your photo in Akhiya ch vasda tu ਸਜਨਾ:-) :-).
Nʌshəɽɪ Jʌtt Fəat-Lʌʌdəŋ
Nʌshəɽɪ Jʌtt Fəat-Lʌʌdəŋ 4:04pm Aug 15
HAHAH DILJIT MNU BLOCK KRGYA Binna Gllo
Comment History
Nʌshəɽɪ Jʌtt Fəat-Lʌʌdəŋ
Nʌshəɽɪ Jʌtt Fəat-Lʌʌdəŋ4:04pm Aug 15
HAHAH DILJIT MNU BLOCK KRGYA Binna Gllo
Nʌshəɽɪ Jʌtt Fəat-Lʌʌdəŋ
Nʌshəɽɪ Jʌtt Fəat-Lʌʌdəŋ4:04pm Aug 15
HAHAH DILJIT MNU BLOCK KRGYA Binna Gllo
Nʌshəɽɪ Jʌtt Fəat-Lʌʌdəŋ
Nʌshəɽɪ Jʌtt Fəat-Lʌʌdəŋ4:04pm Aug 15
HAHAH DILJIT MNU BLOCK KRGYA Binna Gllo
Nʌshəɽɪ Jʌtt Fəat-Lʌʌdəŋ
Nʌshəɽɪ Jʌtt Fəat-Lʌʌdəŋ4:04pm Aug 15
HAHAH DILJIT MNU BLOCK KRGYA Binna Gllo
Nʌshəɽɪ Jʌtt Fəat-Lʌʌdəŋ
Nʌshəɽɪ Jʌtt Fəat-Lʌʌdəŋ4:04pm Aug 15
HAHAH DILJIT MNU BLOCK KRGYA Binna Gllo
View All Comments
Original Post
ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ
ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ3:31pm Aug 15
Enter kaur wellcome me all I am new
Enter kaur wellcome me all I am new

View Post on Facebook · Edit Email Settings · Reply to this email to add a comment.