From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
‎عبدالسلام مبروك‎ đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-31 00:57:12
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Subject:

‎عبدالسلام مبروك‎ đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-31 00:57:12
Thanh Thao, ‎ عبدالسلام مبروك ‎ đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của ‎عبدالسلام‎: Vy Vy 188 bạn chung Thêm bạn bè Jhonata Farias 2 bạn chung Thêm bạn bè Lucas Alexamdre 2 bạn chung Thêm bạn bè Haroon Ali 1 bạn chung Thêm bạn bè Bindhyachal Pranjal 1 bạn chung Thêm bạn bè Ilango Ilangkeeran 1 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, ‎عبدالسلام مبروك‎ đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của ‎عبدالسلام‎:
Vy VyVy Vy
188 bạn chung
Thêm bạn bè
Jhonata FariasJhonata Farias
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Lucas AlexamdreLucas Alexamdre
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Haroon AliHaroon Ali
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Bindhyachal PranjalBindhyachal Pranjal
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Ilango IlangkeeranIlango Ilangkeeran
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025