From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Tuấn Trươg muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 09:34:24
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Subject:

Tuấn Trươg muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 09:34:24
 
7 người bạn chung - Thanh Hoa, Nghe Tinh, Vietnam - 1.287 người bạn - 6 ảnh - 180 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Tuấn Trươg muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Tuấn Trươg
Thanh Hoa, Nghe Tinh, Vietnam
7 người bạn chung · 1.287 người bạn · 6 ảnh · 180 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025