From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Vân Nguyễn đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-31 13:47:49
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Vân Nguyễn đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-31 13:47:49
Thanh Thao, Vân Nguyễn đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Vân: Ngân Phạm 58 bạn chung Thêm bạn bè Phan Nghĩa 37 bạn chung Thêm bạn bè Thúy Tài 44 bạn chung Thêm bạn bè Ha Kim 39 bạn chung Thêm bạn bè Lê Phượng 40 bạn chung Thêm bạn bè Ân Đẹp Trai 33 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Vân Nguyễn đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Vân:
Ngân PhạmNgân Phạm
58 bạn chung
Thêm bạn bè
Phan NghĩaPhan Nghĩa
37 bạn chung
Thêm bạn bè
Thúy TàiThúy Tài
44 bạn chung
Thêm bạn bè
Ha KimHa Kim
39 bạn chung
Thêm bạn bè
Lê PhượngLê Phượng
40 bạn chung
Thêm bạn bè
Ân Đẹp TraiÂn Đẹp Trai
33 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025