From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Duy Nguyễn Hoàng đã gắn thẻ bạn trong một bài viết trên Facebook
2016-08-29 05:57:16
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Duy Nguyễn Hoàng đã gắn thẻ bạn trong một bài viết trên Facebook


Received: 2016-08-29 05:57:16
Duy Nguyễn Hoàng đã gắn thẻ bạn và 74 người khác trong một bài viết : đang cảm thấy tuyệt vời. Nguyễn Hoàng đã viết: Ai vẫn đang Sống, chấm đi ạ ( này thì gắn thẻ này)♥♥♥ Tìm hiểu thêm về gắn thẻ trên Facebook .
facebook
Duy Nguyễn Hoàng đã gắn thẻ bạn và 74 người khác trong một bài viết: đang cảm thấy tuyệt vời.
Nguyễn Hoàng đã viết: Ai vẫn đang Sống, chấm đi ạ ( này thì gắn thẻ này)♥♥♥
Tìm hiểu thêm về gắn thẻ trên Facebook.
Xem bài viết
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025