From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4n5xa4armr@facebookmail.com
Hà Thế muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-16 15:09:18
To: Vy Vy
From: notification+kr4n5xa4armr@facebookmail.com
Subject:

Hà Thế muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-16 15:09:18
 
1 bạn chung - 1.111 người bạn - 2 ảnh - 99 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Hà Thế muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Hà Thế
1 bạn chung · 1.111 người bạn · 2 ảnh · 99 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025