From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Lap Nguyen thích một ảnh mà bạn được gắn thẻ: Mọi người đi qua click chuột vào ảnh...
2016-08-08 08:56:33
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Lap Nguyen thích một ảnh mà bạn được gắn thẻ: Mọi người đi qua click chuột vào ảnh...


Received: 2016-08-08 08:56:33
 
      Lap Nguyen thích một ảnh mà bạn được gắn thẻ: Mọi người đi qua click chuột vào ảnh... 8 Tháng 8 lúc 15:56 Xem    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
   
Lap Nguyen thích một ảnh mà bạn được gắn thẻ: Mọi người đi qua click chuột vào ảnh...
8 Tháng 8 lúc 15:56
Xem
 
 
   
   
 
Xem Bài viết
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025