From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4n5xa4armr@pages.facebookmail.com
Có người bạn muốn bạn thích một Trang trên Facebook
2016-07-31 13:35:13
To: Vy Vy
From: notification+kr4n5xa4armr@pages.facebookmail.com (sender info)
Subject:

Có người bạn muốn bạn thích một Trang trên Facebook


Received: 2016-07-31 13:35:13
 
Thích Chiếu Phát đã mời bạn thích CHÙA Bảo Đài trên Facebook.
   
 
   Lời mời từ bạn bè
 
   
   
 
Xin chào Vy,
Thích Chiếu Phát đã mời bạn thích CHÙA Bảo Đài
page_profile_pictureCHÙA Bảo ĐàiGiáo dụcThích Chiếu Phát thích trang này.
 
 
Thích
 
 
 
Xem tất cả lời mời
 
Cảm ơn,
CHÙA Bảo Đài
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025