From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvuwwhkdjd@facebookmail.com
Cập nhật Trang HanaVitamin - Your health Our care của bạn để tiếp tục hiển thị trang
2016-08-31 04:52:11
To: Vy Vy
From: notification+kjdvuwwhkdjd@facebookmail.com
Subject:

Cập nhật Trang HanaVitamin - Your health Our care của bạn để tiếp tục hiển thị trang


Received: 2016-08-31 04:52:11
 
  Xin chào Vy, Trang HanaVitamin - Your health Our care của bạn không được cập nhật trong một thời gian. Trang không hoạt động sẽ không hiển thị trên Facebook hoặc trong tìm kiếm. Để tiếp tục hiển thị Trang, bạn có thể truy cập Trang, cập nhật cài đặt hoặc đăng bài viết.   Truy cập Trang   Cảm ơn, Đội ngũ Facebook  
   
 
    Tiếp tục hiển thị Trang HanaVitamin - Your health Our care của bạn
 
   
   
 
Xin chào Vy,
Trang HanaVitamin - Your health Our care của bạn không được cập nhật trong một thời gian. Trang không hoạt động sẽ không hiển thị trên Facebook hoặc trong tìm kiếm. Để tiếp tục hiển thị Trang, bạn có thể truy cập Trang, cập nhật cài đặt hoặc đăng bài viết.
 
Truy cập Trang
 
Cảm ơn,
Đội ngũ Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025