From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
John Vargas muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-08-31 02:53:28
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

John Vargas muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-08-31 02:53:28
 
1 bạn chung - I do nothing tại Smokin' Gun - Campbell University - Tampa, Florida - 12 ghi chú - 174 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
John Vargas muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
John Vargas
I do nothing tại Smokin' Gun · Campbell University · Tampa, Florida
1 bạn chung · 12 ghi chú · 174 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025