From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Tan Nguyen đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-09-01 14:15:41
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Tan Nguyen đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-09-01 14:15:41
Thanh Thao, Tan Nguyen đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Tan: Quynh Huong Tran 426 bạn chung Thêm bạn bè Linh Sś Phương Sś 8 bạn chung Thêm bạn bè Lan Anh 173 bạn chung Thêm bạn bè Huong Thuong 15 bạn chung Thêm bạn bè Lệ Quan 6 bạn chung Thêm bạn bè Hoàng's Thùy'x Lâm's 9 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Tan Nguyen đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Tan:
Quynh Huong TranQuynh Huong Tran
426 bạn chung
Thêm bạn bè
Linh Sś Phương SśLinh Sś Phương Sś
8 bạn chung
Thêm bạn bè
Lan AnhLan Anh
173 bạn chung
Thêm bạn bè
Huong ThuongHuong Thuong
15 bạn chung
Thêm bạn bè
Lệ QuanLệ Quan
6 bạn chung
Thêm bạn bè
Hoàng's Thùy'x Lâm'sHoàng's Thùy'x Lâm's
9 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025